Aktualności 2013 r.

Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej - Organizator 1-3 lipca


  • Konkurs na prezentację multimedialną dotyczącą uzależnienia od alkoholu rozstrzygnięty. Konkurs był skierowany dla gimnazjalistów w Dolsku.
    - Organizator 20 grudnia 
Zobacz nagrodzone prace