Psycholog kliniczny

     mgr Mirosław Bratkowski


Psycholog dyżuruje raz w miesiącu w punktcie konsultacyjnym Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Pl. Wyzwolenia 4 pok. nr 5


2016 r.  

Najbliższy dyżur psychologa:

   18 lutego (czwartek) 16.oo - 18.3o