Karta informacyjna 

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie

zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu

PODSTAWA PRAWNA:

1.       Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późniejszymi zmianami).

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.       Druk wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu wypełniony przez wspólmałżonka, innego członka rodziny, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, sąsiada, Policję, Prokuraturę, kuratora sądowego, zakład pracy, szkołę lub inne osoby i jednostki organizacyjne.

OPŁATA:

1.       Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku podejmuje czynności motywacyjne zmierzające do podjęcia przez osobę z problemem alkoholowym dobrowolnego leczenia odwykowego w niestacjonarnym systemie lecznictwa odwykowego, w dalszej kolejności czynności zmierzające do wydania postanowienia sądowego w sprawie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku

ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

pokój nr. 4 w każdy czwartek miesiąca w godzinach 16.oo-18.oo

lub

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Plac Wyzwolenia 3

p. Katarzyna Chojnacka - poniedziałek-piątek 7:oo-15:oo tel. 61-28-25-426

MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY:

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dolsku

ul. Plac Wyzwolenia 4
63-140 Dolsk

pokój nr.4

 

DRUKI DO POBRANIA

 Załączniki

Wniosek wszczęcie postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu