Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi reguluje warunki i zasady sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.


UCHWAŁA NrVII/42/07 
Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 marca 2007 roku 
w sprawie ustalenia liczby punktow sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spozycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Dolsk miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 

czytaj całość